Milzkalns

Veikborda kabeļa izmantošanas ieteikumi 

20.05.2019.
Drukāt lapu Lapas karte

Veikborda kabeļa izmantošanas ieteikumi

Kabeļveikborda noteikumi un ieteikumi

 • Vienmēr rezervē savu atpūtas laiku pa telefonu 26222777.
 • Ierodies pirms rezervētā laika, lai paspētu pārģērbties, sagatavoties un iesildīties pirms veikošanas.
 • Tev ir jāprot peldēt!
 • Drošības veste ir jālieto obligāti! Ūdens sportam piemērota ķivere ir vēlama, jo arī uz ūdens ir iespējamas traumas!
 • Alkohols, narkotikas vai citas apreibinošās vielas veikošanas laikā ir aizliegtas!
 • Tavs rezervētais veikošanas laiks sākas tieši tikos, cikos biji rezervējis. Gādā, lai tajā laikā tu jau stāvi uz starta platformas!
 • Rezervēto laiku pagarināt ir iespējams, tad, ja pēc tevis nav rezervēts. Par papildus laiku ir jāpiemaksā.
 • Ja rezervētajā laikā veikosiet vairāku cilvēku kompānijā, vēlams, lai nākošais braucējs gatavotos braucienam tūlīt pēc iepriekšējā braucēja starta, lai nekavētu savu dārgo laiku.
 • Atrodoties krastā, uzturies atpūtas zonā, nevis tieši zem troses konstrukcijas.
 • Nepeldies starta/finiša vietā, brauciena trajektorijā un netālu no konstrukcijām! Ievēro drošu distanci no bīstamajām vietām, ņemot vērā, ka kritiena gadījumā trajektorija var būt neparedzama!
 • Neaizsedz redzamību operatoram.
 • Izturies pret nomāto inventāru ar saudzību, tā, it kā tas būtu tavējais.
 • Nekad ar rokturi neaptin kaklu, rokas, kājas vai citas ķermeņa daļas!
 • Ja ar kabeļa veikbordu brauksi pirmo reizi, informē par to operatoru. Viņš iepazīstinās tev ar drošības noteikumiem, inventāra izvēli, braukšanas tehniku un drošības zīmēm brauciena laikā. Nekautrējies lūgt padomu!
 • Izvēlies savu vadošo kāju, t.i. kāju, kura brauciena laikā tev būs priekšpusē.
 • Izvēlies sev piemērotu inventāru – dēļa garumu, zābaka izmēru, hidrotērpa nepieciešamību. Atceries, veste ir obligāta, ķivere ir vēlama.
 • Brauciena uzsākšana. Ir divi veidi kā uzsākt braukt. Vienkāršākais un iesācējiem piemērots ir uzsākšana sēdus stāvoklī. Līdzīgi uzsāksi no ūdens, ja būsi nokritis. Turies pie roktura ar saliektām, abām rokām, dēli turi saliektās kājās perpendikulāri ūdens virsmai. Apstiprini operatoram savu gatavību uzsākt ar paceltu roku vai mutiski. Operators nostieps trosi, tiklīdz trose ir nostiepusies, nogaidi īsto brīdi, lai virzītu dēli ar vadošo kāju brauciena virzienā. Turi priekšējo galu uz augšu un aizmugurējo kāju saliektu. Kabelis tevi izcels ārā.
 • Brauciena trajektoriju centies noturēt zem troses līnijas. Tādā veidā tev būs vieglāk dabūt nepieciešamo inerci, lai apgrieztos.
 • Apgriešanās. Kabeļa apstāšanās vieta ir norādīta ar bojām. Lai apbrauktu bojas, tev laicīgi ir jāizbrauc uz sāniem, lai dabūtu inerci priekš apgriešanās. Kad kabelis ir apstājies, vadi dēli ar loku ap bojām un apgriezies pārnesot svaru. Turi dēļa priekšējo galu uz augšu, līdzīgi kā uzsākot braukt. Apgriežoties rokas turi saliektas pie auguma. Kad kabelis sāks virzīties pretējā virzienā, sajutīsi rāvienu. Centies to amortizēt ar rokām un virzies zem troses.
 • Neuztraucies, ja neizdodas apgriezties. Tā ir grūtākā veikošanas daļa iesācējiem.
 • Ja krīti, operators kabeli apstādinās!
 • Ja nepieciešams peldēt, dari to uz vēdera, paceļot saliektas kājas uz augšu, tā, lai dēlis ir virs ūdens.
 • Izvērtē uz kuru pusi turpināsi braucienu. Ja esi nokritis apgriežoties vai tuvu pie apgriešanās, brauc pretējā virzienā, jo vairs nespēsi dabūt vajadzīgo inerci priekš apgriešanās.
 • Sagatavojies līdzīgi kā uzsāki no starta platformas, dod zīmi operatoram, ka esi gatavs braukt tālāk un rīkojies tāpat kā uzsākot no starta platformas.
 • Izvairies no ūdenī esošām konstrukcijām un neizmēģini tās pirms neesi pārliecinoši iemācījies veikot! Esi atbildīgs par savām spējām!
 • Atgriešanās pie starta platformas tiek saukta par ‘mājām’.
 • Ja vēlies braukt ‘mājās’ vai operators vēlas parādīt, ka ir jābrauc ‘mājās’, kā zīme tiek lietota uz augšu pacelta viena roka. Apstiprini, ka esi ieraudzījis šo zīmi, vai sagaidi apstiprinājumu no operatora.
 • Atgriešanās krastā. Kad tuvojies starta platformai, palaid vaļā rokturi. Pēc tam peldi krastā. Uzmanies apstājoties, lai neieskrietu krastā vai platformā aiz inerces, kad dēlis vēl slīd pa ūdeni! Labāk apstājies laicīgāk.

 

Kabeļveikborda dalībnieka atbildība

1.     Nodarbojoties ar kabeļveikbordu, tā dalībniekam obligāti ir jālieto drošības veste un vēlama ir ķivere, lai līdz minimumam mazinātu dažādus riskus, tai skaitā traumas, kas saistītas ar atrašanos uz ūdens. Ja kāds no drošības līdzekļiem netiek lietots, dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par šādu savu lēmumu un tā sekām.

2.    Pirms došanās uz veikparku dalībiekam obligāti jāiepazīstās ar drošības zīmēm, kas lietojamas, nodarbojoties ar kabeļveikbordu, laikā, kad sazināšanās verbāli ar kabeļa operatoru nav iespējama.

3.    Dalībnieks pats personīgi ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Ja dalībniekam ir jebkādas veselības problēmas vai ir bijušas nopietnas traumas, viņa pienākums ir par to paziņot personālam, lai kopīgi varētu pieņemt lēmumu par iespējamo risku samazināšanu. Taču personāls neuzņemas nekādu atbildību par iespējamām traumām, kas varētu rasties nodarbojoties ar kabeļveikbordu.

4.    Dalībnieks apzinās, ka, pat ievērojot visus drošības noteikumus, ir iespējams sabojāt savu personisko īpašumu, gūt traumas vai zaudēt dzīvību.

5.    Dalībnieks apzinās, ka nodarbošanās ar kabeļveikbordu notiek tādās vietās, kur nekavējoša medicīniskā palīdzība nav viegli sasniedzama, taču personāls darīs visu iespējamo, lai nopietnu veselības problēmu gadījumā pēc iespējas ātrāk nogādātu dalībnieku uz  sauszemes, iespēju robežās sniegs pirmo medicīnisko palīdzību un izsauks neatliekamo medicīnisko palīdzību.

6.    Dalībnieka pienākums ir izturēties saudzīgi pret jebkuru SIA „Froks” īpašumā esošo lietu, kā arī teritoriju, kurā atrodas atpūtas komplekss „Milzkalns”. Tīša vai netīša bojājuma gadījumā, dalībnieks ir atbildīgs par materiālo zaudējumu segšanu. Ja zaudējumi ir radušies, tiek sastādīta tāme un izrakstīts rēķins, kas ir jāapmaksā 10 (desmit) dienu laikā kopš rēķina izrakstīšanas brīža.

7.    Dalībniekam ir aizliegts nodarboties ar kabeļveikbordu alkoholisko, narkotisko un citu apreibinošo vielu ietekmē. SIA „Froks” neuzliek sev par pienākumu pārbaudīt šo vielu klātbūtni dalībnieka organismā. Tādēļ gadījumā, ja dalībnieks ir nolēmis nodarboties ar kabeļveikbordu un viņa organismā ir šīs vielas, viņš uzņemas pilnu atbildību par iespējamām sekām un riskiem.

8.    Ja dalībnieks ir jaunāks par 18 gadu vecumu, ar drošības noteikumu veidlapu iepazīstās un to paraksta kāds no vecākiem, aizbildnis vai pilnvarotā persona, kas ir vecāka par 18 gadiem, kurš uzņemas atbildību par nepilngadīgo personu.

9.    SIA „Froks” neuzņemas nekādu atbildību par kaitējumiem, zaudējumiem, negadījumu, gūto traumu un citu iemeslu rezultātā, kas radušies kabeļveikborda dalībnieka nevērības, pienācīga uzmanības trūkuma, paviršības vai šo noteikumu neievērošanas rezultātā, t.sk. atpūtas kompleksa „Milzkalns” darbinieku norādījumu neievērošanas rezultātā, atrodoties SIA „Froks” teritorijā.

10.  Vispārīgo drošības noteikumu veidlapa ir aizpildāma, pirmo reizi izmantojot SIA „Froks” sniegtos pakalpojumus, un ir spēkā uz vienu sezonu. Atkārtoti sezonas laikā ir iespēja iepazīties ar drošības noteikumiem SIA „Froks” pakalpojumu sniegšanas vietā, kur tie izlikti redzamā vietā visiem kabeļveikborda dalībniekiem.

11.  Ar savu parakstu dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem SIA „Froks” drošības noteikumiem, brīvprātīgi atsakās no jebkādām pretenzijām pret SIA „Froks”, tās personālu, amatpersonām, pilnvarotajām personām un brīvprātīgajiem palīgiem par personīgā īpašuma, miesas bojājumu vai dzīvības zaudēšanu, kas varētu notikt apmācību un/vai brauciena laikā.

"Milzkalns" atpūtas komplekss
Milzkalne, "Dižkalni",
Smārdes pagasts, Engures novads,
LV-3148, Latvija
Tel.: +371 26222333